108 fahrenheit makes the air shimmer.
the hot desert reflects in the aluminum of this connie.
at the time, way ahead in terms of technology.
marked as ‘atlantic queen’ because she quickly and comfortably crossed the ocean with her beautiful lines.
with clearly visible marks of hard labor, this lady was dumped on the sand of arizona after service.

in recognition of excellence from The EPSON International Pano Awards

het zindert, met 42 graden celcius weerkaatst de woestijn in het glimmende aluminium van deze connie. destijds qua techniek haar tijd ver vooruit: bestempeld tot atlantic queen omdat ze met haar mooie lijnen de oceaan snel en comfortabel overstak.
met duidelijk aanwezige werksporen is deze dame uiteindelijk gedumpt op het hete zand van arizona.

ATLANTIC QUEEN

[ arizona – usa ] © remmert bolderman – hdri

Close Menu