het laatste plukje bos op de kaalgeslagen heuvels.
de bomen staan dicht op elkaar.
door de omringende leegte lijkt het net of ze samen naar deze plek zijn gevlucht om aan het naderende einde te ontsnappen.

als de bosbouwmachine een boom grijpt en de zaag haar werk doet trilt de top stevig, alsof de boom haar vaarwel uitgilt.
de rest van het groepje bomen staat er onbeweeglijk bij, berustend in hun lot.

[ scottish woodlands ] © remmert bolderman hdri

Close Menu