attention every day; with an app, via websites, after the news.
what will the weather be?
tempestuous at best. a series of visual moments, worth capturing.

tussen de brekers, in het gefluit van de wind, probeer ik de kracht van de aanstormende typhoon lingling vast te leggen. op m’n iPhone gaat een tweede emergency alert af.
al zeggen de koreaanse karakters mij ook in dit bericht niet veel, ik kan wel raden wat de overheid me vertellen wil. tussen het gebulder door hoor ik nog net een claxon. als ik me omdraai zie ik dat de onstuimige oceaan onze auto aan het insluiten is. wegwezen, tijd om een veilige plek te zoeken.

[ jeju-do ] © remmert bolderman hdri

op een kaap, hoog boven de zee, volgen we 20 minuten lang het verbijsterende kleuren schouwspel van een ondergaande zon.
langer moet het ook niet duren; de muggen zijn genadeloos.

[ nova scotia ] © remmert bolderman hdri


‘s nachts wordt de brug overvallen door snel verplaatsende mist.
door de combinatie van licht en schaduw lijkt het alsof de pilon een rookspoor afgeeft.

erasmus [ rotterdam ] © remmert bolderman hdri

in de kop van noorwegen, daar waar fjorden in de atlantische oceaan overgaan, doorboort licht het zware wolkendek.
alsof de goden nog even willen laten weten dat ze er zijn.

in the north of norway, where the fjords merge into the atlantic ocean, light pierces the heavy overcast.
the gods are still there.

© remmert bolderman hdri

Close Menu